Impressum
Udgiver:

Jan Thomsen
Dorfstrasse 15
24975 Maasbüll
E-mail:kontakt@easy-b2b.de
Internet:www.easy-b2b.de
Virksomheden: Jan Thomsen
​Steuernummer: 15/178/06141

Copyright og ansvarsfraskrivelse
Hjemmesiden, oversigtssiderne og det samlede bidragsmateriale i dette tilbud er beskyttet af loven om ophavsret. Siderne må kun kopieres til eget brug, der må ikke foretages ændringer, og der må ikke tages kopier til offentlig brug. De enkelte bidrag er ligeledes ophavsretligt beskyttet. Der fremsættes ingen garanti for rigtigheden af oplysningerne i dette tilbud. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader eller tab, som måtte opstå i forbindelse med den direkte eller indirekte brug af hjemmesiden og dens informationer, undtagen ved ansvar som følge af forsæt eller grov uagtsomhed. Det samme gælder for indholdet i vores database. Indholdet er baseret på oplysninger, som frivilligt blev formidlet til os af de pågældende virksomheder. Vi påtager os i denne forbindelse heller ikke ansvar for skader eller tab, som måtte opstå i forbindelse med den direkte eller indirekte brug af de modtagne informationer, medmindre skaden eller tabet er opstået som følge af forsæt eller grov uagtsomhed.

I forbindelse med din adgang gemmer vi af datasikkerhedsmæssige årsager midlertidigt data i vores server, som muligvis kan identificere brugeren (f.eks. IP-adresse, dato, klokkeslæt og viste sider). Behandling af disse oplysninger foretages anonymt og udelukkende til statistiske formål.

Endvidere fraskriver vi os ethvert ansvar for indholdet af andres hjemmesider, som du via hyperlinks på hjemmesiden www.easy-b2b.de (Jan Thomsen) kan få adgang til. Det drejer sig i den sammenhæng om fremmede tilbud, hvis indholdsmæssige udformning www.easy-b2b.de(Jan Thomsen) ikke har nogen indflydelse på. Disse hyperlinks er en serviceydelse fra www.easy-b2b.de ( Jan Thomsen ). Jan Thomsen er på ingen måde ansvarlig for indholdet heraf.

Såfremt du bliver bekendt med retsstridigt indhold på andre udbyderes hjemmesider, beder vi dig om at meddele os dette, så vi kan fjerne henvisningen til det pågældende tilbud.

Billeder
Mange af de på hjemmesiden benyttede billeder stammer fra internetsiden www.fotolia.de og adobe.stock.com

​Fotolia
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#79509437)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#123206438)
(C) Trueffelpix / fotolia.com (#119044795)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#101910450)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#101910257)
(C) Strichfiguten.de / fotolia.com (#108209295)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#101909165)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#83248694)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#83248227)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#79882761)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#79509455)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#78885273)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#78885265)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#78885243)
(C) Matthias Enter / fotolia.com (#79509437)
(C) Trueffelpix / fotolia.com (#133199896)
(C) Strichfiguten.de / fotolia.com (#121599798)
(C) Strichfiguten.de / fotolia.com (#128057998)
(C) Trueffelpix / fotolia.com (#119439990)
(C) Strichfiguten.de / fotolia.com (#103271033)
(C) Trueffelpix / fotolia.com (#94472290)
(C) fotomek / fotolia.com (#106226696)
(C) fotomek / fotolia.com (#106226668)

Bildnachweis Adobe Stock
© viperagp/ AdobeStock (#70889869)
© Minerva Studio/ AdobeStock (#41322527)
© alphaspirit/ AdobeStock (#192886112)

1. Vores tjenester

1.1. Vi tilbyder forskellig slags information. Du har således mulighed for at indhente information om jura, økonomi, skat og andre virksomhedsrelevante emner. Selvfølgelig forbeholder vi os retten til altid at kunne ændre vores tjenester helt eller delvist eller slette dem, uden at vi dermed er forpligtet til at informere dig herom. Det er i den forbindelse ikke muligt at gøre mangler eller erstatningsansvar gældende mod os.

2. Ansvar for mangler

2.1. Din brug af vores tjenester sker udelukkende på eget ansvar. Du alene er ansvarlig for enhver skade, herunder særligt skader på dit computersystem, eller for ethvert tab af data, som forårsages ved at downloade data fra vores tilbud eller ved brug af andre tjenester. Vi tilbyder vores tjenester udelukkende „som beset“ og „som tilgængelige“.

Vi stiller ingen garanti for, at vores tjenester opfylder dine krav, eller at vores hjemmeside altid fungerer uden afbrydelser eller fejl, eller at siden til enhver tid er tilgængelig, eller at der sker en sikker overførsel af data eller tjenester. Vi påtager os heller ikke ansvar for de hændelser, der opstår som følge af brugen af vores tjenester, eller rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de informationer eller tjenester, der kan indhentes via vores hjemmeside. Endvidere påtager vi os på ingen måde ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som kan købes eller ses på vores hjemmeside eller for andre køb, som foretages via os, medmindre vi er aftalepartner. Desuden er vi fritaget for ethvert ansvar for henvisninger og informationer, som gives til tredjemand, eller som opnås igennem os.

3. Ansvarsbegræsning

3.1. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, der måtte opstå i forbindelse med anvendelse af vores tjenester på www.easy-b2b.de ( Jan Thomsen), uanset årsagen.

3.2. Vi fraskriver os ethvert ansvar for mulig adgang til vores hjemmeside eller kvaliteten af adgangen samt for måden, den vises på. Du alene er ansvarlig for, på eget ansvar og for egen regning, at skaffe dig adgang til World Wide Web (www) samt at stille det hertil krævede udstyr til rådighed. Vi påtager os på ingen måde ansvar for det tab eller den ufuldstændige, forsinkede eller på anden måde ukorrekte overførsel af data eller tjenester. Endvidere er vi fritaget for ansvar i forbindelse ulovlig formidling eller brug af passwords.

3.3. Endvidere kan vi hverken gøres ansvarlige for tredjemands indhold, herunder specielt samarbejdspartneres og interessenternes indhold, for de af medlemmerne gennemførte registreringer eller for indholdet på de linkede sider uden for vores www.easy-b2b.de (Jan Thomsen) tjenester.

4. Forbehold for ændringer

Vi er til enhver tid berettiget til at ændre eller udvide vores generelle forretningsbetingelser. Vi vil informere om de pågældende ændringer eller tilføjelser ved at offentliggøre disse på skærmen, inden du fortsætter brugen af vores tjenester. Ved at fortsætte brugen af en af vores tjenester accepterer du den ændrede udgave af vores generelle forretningsbetingelser.

5. Diverse

5.1. Nærværende generelle forretningsbetingelser er omfattet af tysk lov.

5.2. Flensborg er eneste værneting for alle stridigheder vedrørende eller i forbindelse med nærværende generelle forretningsbetingelser, såfremt det har hjemmel i loven.

5.3. Meddelelser skal ske skriftligt via e-mail eller pr. post. Derudover er vi også i stand til at gøre meddelelser tilgængelige på vores hjemmeside.

5.4. Du må ikke overdrage rettigheder i henhold til nærværende generelle forretningsbetingelser til tredjemand uden først at have indhentet vores skriftlige samtykke
Wir verwenden Cookies
Cookie-Einstellungen
Unten finden Sie Informationen über die Zwecke, für welche wir und unsere Partner Cookies verwenden und Daten verarbeiten. Sie können Ihre Einstellungen der Datenverarbeitung ändern und/oder detaillierte Informationen dazu auf der Website unserer Partner finden.
Analytische Cookies Alle deaktivieren
Funktionelle Cookies
Andere Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Inhalte und Werbung zu personalisieren, Funktionen sozialer Medien anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Mehr über unsere Cookie-Verwendung
Einstellungen ändern Alle akzeptieren
Cookies